Big Book of the Body

KSIĄŻKA DLA DZIECI

Big Book of the Body czyli “Wielkę Księgę Ciała”  zaprojektowałam, gdy pracowałam w wydawnictwie Usborne. Jest to książka o anatomii człowieka dla dzieci w wieku 4-7 lat, zatem najważniejszym zadaniem było przedstawienie przeróżnych wykresów anatomicznych w przyjazny i przystępny sposób. Jak wskazuje na to tytuł książka jest naprawdę duża, a niektóre ze stron są wielkimi rozkładówkami.

Moją rolą w procesie powstawania książki było zaprojektowanie layoutu i dokładne rozrysowanie poszczególnych diagramów i małych ilustracji objaśniających funkcje ciała na podstawie tekstów dostarczonych przez edytorkę Minnę. Później, w bliskiej współpracy z ilustratorem Peterem Allenem stworzyliśmy ostateczną wersję książki, którą następnie przygotowałam i wysłałam do druku.

 

Big Book of the Body is one of the books I have designed during my time at Usborne Publishing. It’s an anatomy book for small children aged 4 to 7, so the main challenge was to make the body diagrams friendly and easy to understand. As the title states – the book is big and some of its pages fold out to show even bigger illustrations.
As a designer, in this project, I have done detailed sketches of anatomy and all explanatory illustrations and together with the editor we planned the text layout. Then I worked closely with the illustrator to get the artwork and prepare it for production.
  • Usborne Publishing
  • 09|2015
  • Ilustracje: Peter Allen
  • Tekst: Minna Lacey
  • Copyright Usborne Publishing 2015