Centrum Dialogu Przełomy

ULOTKA POP-UP

W 2016 roku budynek Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie został ogłoszony Najlepszym Budynkiem Świata. Aby to uczcić Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zlecił wykonanie ulotki pop-up ukazującej architekturę tego niezwykłego budowli. Bryła CDP jest z jednej strony bardzo organiczna – faluje i wtapia się w krajobraz, zaś z drugiej – tworzy monumentalną bryłę z geometrycznymi podziałami.

Stworzona przez nas ulotka stara się uchwycić oba te aspekty – pokazując przestrzeń placu Solidarności, gdzie dach Przełomów znika prawie zupełnie w otoczeniu oraz dynamiczną, geometryczną fasadę, która otwiera się przed widzem jako papierowy pop-up gdy otworzy ulotkę.

Zlecenie obejmowało realizację 15 tys. egzemplarzy ulotek, zatem oprócz projektu, nadzorowałyśmy również produkcję i (ręczne!) składanie całego nakładu.

 

In 2016 “Przelomy” Center for Dialogue in Szczecin was awarded the title of World Building of the Year 2016. To celebrate this fact, the Marshal Office of Zachodniopomorskie Province asked us to design a pop-up leaflet showing the architecture of this special building.On the one hand, the architecture of “Przelomy” is very organic – its curvy shape blends into the landscape, but on the other it creates a monumental block with geometric divisions.
Our leaflet is trying to capture both of these aspects – showing the space of the Solidarity Square, where the roof of “Przelomy” disappears almost completely in the environment and a dynamic, geometric facade that opens up to the viewer as a paper pop-up when he opens the leaflet.
The brief assumed execution 15 thousandcopies, therefore, apart from designing, we also supervised the production and the (manual!) assembly of the entire circulation.
  • we współpracy z Martą Madej
  • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  • 12 | 2017