Gamelan

PLAKAT + ULOTKA

Specjalną gwiazdą październikowego koncertu była orkiestra Gamelan, w której skład wchodzą muzycy z upośledzeniem umysłowym. Muzycy grają głównie na  instrumentarium Offa, czyli instrumentach perkusyjnych takich jak ksylofon czy bębny. Moim zamiarem było przedstawienie dziecięcej, nieco nieuporządkowanej kompozycji pokazującej spontaniczne muzykowanie na rozmaitych instrumentach perkusyjnych.

October family concert featured Gamelan – a percussion orchestra of people with mental disabilities. They mostly play on Orff instruments – percussions such as xylophones or drums. Intention of the design was to show slightly childlike and unordered composition of spontaneous drumming.
  • Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
  • 10 | 2015