Labirynty Scruma

KSIĄŻKA

Projekt książki – poradnika pt. “Labirynty Scruma” autorstwa Jacka Wieczorka. W zakres projektu wchodził projekt okładki oraz ikon symbolizujących każdy z rozdziałów, a także skład wydawnictwa papierowego i wersji mobilnych (epub i mobi). Punktem wyjścia do projektu był tytułowy labirynt odzwierciedlony zarówno w projekcie okładki jak i w piktogramach.

Design of a guidebook titled “Labyrinths of Scrum” by Jacek Wieczorek. The scope of the project included design of the cover and icons opening every chapter, as well as the composition of book and its mobile versions (epub and mobi).The design of the cover and the pictograms reflects the labyrinth from the title.
  • Jacek Wieczorek Consulting
  • 09 | 2017