Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Szczecin

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Zwycieski projekt w konkursie na identyfikację graficzną Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin. Projekt obejmował stworzenie nagród – statuetki, medalu oraz dyplomów, opracowanie logo oraz propozycje materiałów promocyjnych wydarzenia.

Moja propozycja to zabawa z bryłą składającą się z dwóch jednakowych elementów, które w różnych zestawieniach tworzą rozmaite formy architektoniczne. Konstrukcja podstawowa to układ tworzący literę “N” jak Nagroda Architektoniczna. Pojawia się ona w logo oraz jako wersja podstawowa statuetki.

Sama statuetka składa się z dwóch brył – betonowej oraz dębowej połączonych akrylowym trzonem. Jej ruchoma konstrukcja pozwala na zabawę formą i tworzenie różnych przestrzennych kształtów.

Competition for design of identification of the Architectural Award of the Mayor of Szczecin.  The project included the creation of the prizes – trophy, medal and diplomas,  design of a logo and examples of promotional materials for the event.
My idea is a playful form consisting of two identical elements, which in various combinations form different architectural forms. The basic construction forms the letter “N” from the name of the award “Nagroda Architektoniczna”. It appears in the logo and as the basic version of the trophy.
The trophy itself consists of two elements – made of concrete and oak joined with an acrylic pivot. The mobile design allows to play its form and create various spatial shapes.
  • Stowarzyszenie Architektów Polskich
  • Miasto Szczecin
  • 07|2018